Thanh toán

SINAI cung cấp các phương thức thanh toán sau:

1. Thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery)

Là cách thanh toán dễ dàng nhất,
Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Phương thức thanh toán.

Khách hàng thanh toán khi nhận hàng, bao gồm: tiền hàng và phí vận chuyển (nếu có).
Ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng, SINAI xác nhận với quý khách qua email. Và tiến hành đóng gói và giao hàng trong thời gian sớm nhất.

Quý khách có thể cập nhật thông tin đơn hàng thông qua email hoặc tin nhắn SMS2.

**Lưu ý: Phương thức thanh toán COD chỉ áp dụng cho tiền hàng dưới 10 triệu đồng. Quý khách nên chọn phương thức thanh toán khác đối với tiền hàng trên 10 triệu đồng.

2. Thanh toán qua thẻ ATM nội địa

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thẻ ATM nội địa (lựa chọn thanh toán qua cổng OnePay) trong phần Phương thức thanh toán.

Điều kiện để thực hiện phương thức thanh toán này, Quý Khách đã đăng ký dử dụng online Banking.
Quý khách tích chọn hình thức thanh toán thẻ ATM nội địa ( thanh toán qua cổng OnePay) để thực hiện.

Ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng và thông báo giao dịch thanh toán thành công, SINAI tiến hành xác nhận thông tin đơn hàng, thực hiện đóng gói và giao hàng trong thời gian sớm nhất

3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Điều kiện thực hiện phương thức thanh toán này, Quý Khách đã đăng ký sử dụng thẻ tín dụng và đang còn hạn sử dụng.

Hãy chọn thẻ tín dụng để thực hiện thanh toán.
Ngay sau khi nhận được yêu cầu, SINAI kiểm tra giao dịch. Nếu giao dịch thành công, SINAI tiến hành xác nhận thông tin đơn hàng, thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian sớm nhất.

**Lưu ý: Mọi thông tin của Quý khách sẽ được bảo mật, SINAI không lưu lại thông tin thanh toán. Các thông tin của Quý khách được giới hạn và nhằm xác minh giao dịch.

Đồng thời, SINAI đảm bảo tính an toàn thông tin của Quý Khách khi mua hàng tại website SINAI theo đúng quy định bảo mật thanh toán an toàn quốc tế PCI-DSS.

Vì vậy, Quý khách an tâm khi mua hàng tại website SINAI