Điều khoản sử dụng
Người dùng web phải trên 18 tuổi hoặc truy cập có sự giám sát của người giám hộ hợp pháp.

Chúng tôi cho phép bạn mua sắm với Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.
Không sử dụng bất kỳ thông tin nào của web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh đối tác thứ 3 nếu không có văn bản cho phép của chúng tôi.

Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực. Đồng thời có trách nhiệm về thông tin bảo mật: mật khẩu, tài khoản và hoạt động trên web. Nếu tài khoản của bạn truy cập trái phép, hãy thông báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại do Quý khách không tuân thủ Quy định.

Trong suốt quá trình đăng ký, Quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Quý khách có thể từ chối tiếp tục nhận email bằng cách nhấp vào đường link ở dưới