Chính sách bảo mật


1. Mục đích và phạm vi thu thập
Nhằm đảm bảo quyền lợi khi mua hàng của quý khách, Sinai rất mong bạn cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân như:
email, điện thoại, họ tên, mật khẩu, địa chỉ.

Bên cạnh đó, các khách hàng nên tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách thông báo kịp thời cho Sinai.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật,
lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết nhanh chóng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Sinai.vn có sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Sinai.vn
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khác.
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong trường hợp đặc biệt
Không sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ vó liên quan đến giao dịch tại Sinai.vn

Sinai.vn cũng cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sinai.vn
Sinai có trách nhiều hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
Còn lại, trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của sinai.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng
CTY TNHH TM QUỐC TẾ SINAI
Đia chỉ : Số 6 Phạm Văn Hai, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hotline : 028.7308.1212
Email : services@sinai.vn

5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu của Sinai.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba để Ban quản trị Sinai tiếp nhận và xử lý.
Sinai xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng được Sinai cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.
Việc thu thập thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Sinai cam kết:
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép từ bạn, trừ phi pháp luật yêu cầu.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng,
Sinai sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng, bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Sinai.